V tem mednarodnem projektu mobilnosti Erasmus+ sodelujemo s še tremi državami: Nemčijo kot nosilko ter partnericama Švedsko in Litvo. Projekt poteka 24 mesecev, od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Cilji projekta so razvijanje ključnih življenjskih kompetenc: jezikovna kompetenca, socialna in medkulturna kompetenca, razvijanje spretnosti dela v timu v mednarodnem kontekstu, sposobnost razvijanja, izvedbe in predstavitve projekta ter razvijanje kompetenc umetniškega izražanja.

V prvem projektnem letu bo več pozornosti posvečene športu – konkretno in/ali simbolno bo projektna skupina oblikovala »Parkour po Evropi« kot potovanje skozi evropske kulture v obliki različnih izzivov: od političnih tem razumevanja narodov, evropskih razlik in povezovanja na različnih nivojih. Posamezne ovire bodo dijake popeljale skozi politične, športne, umetniške, arhitekturne in kulturne evropske tradicije. Rezultat prvega leta bo preizkus oblikovanega »parkourja« dijakov, vključenih v projekt, kasneje pa ga bodo lahko preizkusili tudi drugi zainteresirani.

V drugem projektnem letu bodo v ospredju umetniške vsebine in predmeti (upodabljajoče umetnosti, gledališče, glasba). Kulturne razlike in podobnosti bodo dijaki spoznavali v narodno mešanih skupinah, razmišljali bodo tudi o stereotipih, spoznavali in predstavljali tipične plese, igre, dramske igre, talk showe … z znanimi osebnostmi iz preteklega in sodobnega časa, glasbeniki bodo pripravili skupno glasbeno točko. Rezultat drugega projektnega leta bo skupna uprizoritev posameznih delčkov različnih žanrov, posnetek pa bo objavljen na šolskih spletnih straneh.

Vsako leto bosta izvedeni dve izmenjavi 10 dijakov (prvo leto na Švedskem in v Nemčiji,    drugo leto pa v Litvi in Sloveniji) ter eno pripravljalno srečanje sodelujočih učiteljev. V projektu bo vsako leto sodelovalo 5 učiteljev.

(Visited 1 times, 1 visits today)