PROJEKTNI PARTNERJI

  • Ecolea Internationale Schule Rostock, Nemčija (nosilka projekta)
  • Marks gymnasieskola, Kinna, Švedska
  • »Romuvos« gimnazija, Šiauliai, Litva
  • Gimnazija Ptuj, Slovenija

 

V mednarodnem projektu mobilnosti Erasmus+ Europe in motion sodelujemo s tremi državami: Nemčijo kot nosilko projekta ter partnericama Švedsko in Litvo. Trajanje projekta je bilo predvideno za 24 mesecev, od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. Zaradi epidemije in izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa je bil projekt dvakrat za 6 mesecev podaljšan – prvič do 28. 2. 2022 in drugič do 30. 9. 2022.

Cilji projekta so razvijanje ključnih življenjskih kompetenc pri dijakih:

  • jezikovna kompetenca,
  • socialna in medkulturna kompetenca,
  • razvijanje spretnosti dela v timu v mednarodnem kontekstu,
  • sposobnost razvijanja, izvedbe in predstavitve projekta ter
  • razvijanje kompetenc umetniškega izražanja.

V prvem projektnem letu bo več pozornosti posvečeno gibanju – konkretno in/ali simbolno bo projektna skupina oblikovala »Parkour po Evropi« kot potovanje skozi evropske kulture v obliki različnih izzivov, od političnih tem razumevanja narodov, evropskih razlik in povezovanja na različnih nivojih. Posamezne ovire bodo dijake popeljale skozi športne, umetniške, arhitekturne, kulturne, politične evropske tradicije. Rezultat prvega leta bo preizkus oblikovanega »parkourja« dijakov, vključenih v projekt.

V drugem projektnem letu bodo v ospredju umetniške vsebine in predmeti (upodabljajoče umetnosti, gledališče, glasba). Kulturne razlike in podobnosti bodo dijaki spoznavali v narodno mešanih skupinah, razmišljali bodo tudi o stereotipih, spoznavali in predstavljali tipične plese, igre, dramske igre, legende, talk showe … z znanimi osebnostmi/liki iz preteklega in/ali sodobnega časa bodo pripravili skupno predstavitve. Rezultat drugega projektnega leta bo skupna uprizoritev posameznih skupin, posnetek pa bo objavljen na šolskih spletnih straneh.

Vsako leto bosta izvedeni po dve izmenjavi, vsakič s 6 dijaki (prvo leto na Švedskem in v Nemčiji, drugo leto pa v Litvi in Sloveniji) eno pripravljalno in zaključno srečanje sodelujočih učiteljev. V projektu bo sodelovalo predvidoma 5 učiteljev.

 

Izmenjava na Švedskem

Dve virtualni izmenjavi in izmenjava na Ptuju

Europe in motion / Our legends (video)

(Visited 67 times, 1 visits today)