Konzorcij splošnih gimnazij – Posodobitev gimnazijskih programov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je za programsko obdobje 2007-2013 razpisalo projekt Posodobitev gimnazijskih programov, v katerega je vključenih 56 slovenskih gimnazij, ki skupaj tvorijo Konzorcij splošnih gimnazij. Poslovodeči konzorcijski partner v projektu je Gimnazija Ptuj, ki je skupaj z MIZŠ finančno in vsebinsko vodila in koordinirala projekt. Razvojna prioriteta projekta je razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostna usmeritev pa izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Strokovno podporo sta projektu nudila Urad za razvoj izobraževanja in Zavod RS za šolstvo. Projekt  se je delno financiral s sredstvi evropskega socialnega sklada (ESS).
Ob zaključku projekta bo v kulturni dvorani Gimnazije Ptuj potekalo zaključno srečanje, katerega cilj je predstavitev rezultatov projekta ter trajnostnih elementov razvojnega dela na projektu kot izzivov za nadaljnje posodabljanje gimnazijskih programov. Konferenca bo potekala v obliki plenarnih predavanj, predstavitev primerov dobre prakse po tematskih sklopih in kot okrogla miza. Udeležencem bo nudila priložnost za izmenjavo izkušenj in idej ter možnost mreženja za bodoče sodelovanje.
Zaključna konferenca, ki je potekala 16. in 17. 10. 2014, je bila namenjena ravnateljem gimnazij, vodjem in članom šolskih razvojnih timov v gimnazijah, učiteljem in strokovnim sodelavcem v gimnazijah ter vsej zainteresirani javnosti.

SPLETNA PUBLIKACIJA

(Visited 154 times, 1 visits today)