Glasbeno udejstvovanje, ustvarjanje in nastopanje so zelo pomembne prvine naše družbe. Številni mladi glasbeniki, ki se po končani osnovni šoli in nižji glasbeni šoli ne odločijo za nadaljnje glasbeno profesionalno izobraževanje, praktično izgubijo vse možnosti ustvarjanja za širšo javnost, kar je gotovo velika škoda za vsakega posameznika. Na Gimnaziji Ptuj imamo številne nadarjene glasbenike, večino s končano nižjo glasbeno šolo, nekateri pa so prav tako zelo odlični samouki. Izkazalo se je, da je možnost glasbenega ustvarjanja v okviru šole za večino teh glasbenikov edina možnost resnega glasbenega udejstvovanja, zato se v tovrstno dejavnost zelo množično in aktivno vključujejo. Muziciranje, sodelovanje s profesionalnimi glasbeniki, nastopanje in priprava koncertov, glasbeno napredovanje in pa tudi medsebojno druženje, so dejavniki, ki jih mladi glasbeniki najpogosteje izpostavijo kot razloge za sodelovanje. Zraven lastnih koncertov pa velikokrat obogatijo različne šolske prireditve in dogodke, redno pa sodelujejo tudi na prireditvah in dogodkih zunanjih inštitucij (MO Ptuj, Zavod za šport Ptuj, Občina Lenart, Talum d.d., Javne službe Ptuj, Zavod za turizem Ptuj, PM Ptuj-Ormož,…,).  V orkester Gimnazije Ptuj so vključena vsa klasična glasbila (godala, pihala, trobila, tolkala), vključujejo pa se tudi ostali instrumenti. Repertoar orkestra obsega tako klasična kot moderna dela različnih avtorjev in zvrsti, od jazza, swinga, slovenske popevke ipd. Glasbena dejavnost na Gimnaziji Ptuj ima zelo dolgo in bogato tradicijo, ki jo z glasbenimi skupinami in orkestrom negujemo in dopolnjujemo ter dvigujemo na vedno višjo raven. Zaradi svoje oblike in razširjenosti, je tovrstna dejavnost zelo pomembna za Gimnazijo Ptuj, saj je priljubljena tako med dijaki kot zaposlenimi, prav tako pa tudi v širši okolici Ptuja.

(Visited 266 times, 1 visits today)