PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI za vpis v program umetniška gimnazija – likovna smer bo potekal 

12. 3. 2024, ob 14.30 na Gimnaziji Ptuj.

Prijava :

Za opravljanje preizkusa likovne nadarjenosti se je potrebno prijaviti do 4. 3. 2024.

Prijavnica: https://www.gimptuj.si/files/2020/01/prijava_likovna_nadarjenost.pdf

Prijavnico pošljite na naslov:

Gimnazija Ptuj, Volkmerjeva cesta 15, 2250 Ptuj; s pripisom: Prijava – preizkus likovne nadarjenosti

Posredovanje potrdila o opravljenem preizkusu likovne nadarjenosti boste prejeli do 28. 3. 2024.

Pomembno: Opravljen preizkus velja samo za vpis na šolo, kjer je kandidat_ka preizkus opravil_a. Prenos prijave ali vpis po 2. krogu izbirnega postopka v program umetniške gimnazije – likovna smer nista možna, če preizkus ni opravljen.

Preizkus obsega:

študijsko risanje konkretnih predmetov z upoštevanjem zakonitosti perspektive, 50 minut;

preoblikovanje izhodišča (teme, besedila) v likovno delo skozi lastno likovno ustvarjalnost, 60 minut;

oblika in barva – ustvarjanje abstraktne likovne kompozicije z uporabo trdih(oglatih) in mehkih (krožnih) oblik in barve, 80 minut;

izdelava določenega tridimenzionalnega objekta – kipa (z upoštevanjem konstrukcijskih in prostorskih zakonitosti) iz papirja (šeleshamerja) z rezanjem, prepogibanjem in lepljenjem, 100 minut.

Učenci morajo s seboj prinesti pet risalnih listov A3, pet listov šeleshamerja A3, svinčnike različnih trdot (HB, B1, B3…), radirko, šilček, tempera ali akrilne barve, pribor za slikanje (različne velikosti čopičev, paleto, lonček za vodo, krpo), škarje, grafični nož (olfa), lepilo, lepilni trak ( pleskarski lepilni trak) trikotnik ali ravnilo.

(Visited 1.842 times, 1 visits today)