Naziv projekta:  Razumevanje filma – »Razumem film – doživljam svet«.

Vzgoja za film se mora v današnjem času, bolj kot kadarkoli poprej, posvečati ustvarjanju povezav – povezovanju med idejami in spominom, med filmskimi fragmenti, med filmi samimi. V končni fazi vzgoja pomeni vzdrževanje povezave med preteklostjo in sedanjostjo.
Alain Bergala*

*(Alain Bergala sodi med najvidnejša imena sodobne francoske filmske misli in pedagogike)

Nosilec: Slovenska Kinoteka

Trajanje: od 11. 11. 2016 do 7. 11. 2021

Sodelujoči v projektu:

25 slovenskih srednjih šol (14 iz vzhodne in 11 iz zahodne kohezijske regije), 10 kulturnih ustanov (s filmskega področja) in 5 visokošolskih zavodov (s študijskimi programi s področja filma in avdiovizualne dejavnosti), ustvarjalci iz kulturnih ustanov na filmskem področju, mladi ustvarjalci na področju filma.

Projekt je bil izbran na javnem razpisu Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture. Sofinanciran je s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije.

Namen:

  • priprava in razvijanje inovativnih učnih okolij – vzpostavitev strategije inovativnih učnih procesov izobraževanja s filmom in skozi film, razvijanje problemskih, projektnih, raziskovalnih in partnerskih pristopov k filmu;
  • interaktivni spletni portal z bazo učnih gradiv in filmskih del, ki bodo na voljo za predvajanje v izobraževalne namene,
  • strokovno izobraževanje za vse udeležence projekta, inovativne oblike partnerskega soustvarjanja;
  • Izobraževanje učiteljev, umestitev filmske vzgoje v srednje šolski izobraževalni sistem in vzgoja  kritičnih gledalcev.

Projektni tim Gimnazije Ptuj:

Branimir Rokavec, Renata Merc Furman, Jelka Kosi, Darja Rokavec

(Visited 118 times, 1 visits today)