A CUP OF CREATIVITY IN EDUCATIONAL PROCESS

 

 

 

 

SKODELICA USTVARJALNOSTI V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU

PARTNERJI:

 • 6 GEL KAVALAS, Kavala, Grčija
 • AERBP, Caldas da Rainha, Portugalska
 • IIS GMCA, Torino, Italija
 • PRIJAVITELJ: Gimnazija Ptuj, Ptuj, Slovenija

TRAJANJE PROJEKTA: 24 mesecev (1. 9. 2017 – 31. 8. 2019)

CILJNE SKUPINE:

 • DIJAKI (v projektno skupino je vključenih 6 dijakov 2. letnikov),
 • UČITELJI ( projektni tim sestavljajo 4 učitelji),
 • STARŠI sodelujejo kot informatorji,
 • KULTURNE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA, PODJETNIKI, OBRTNIKI sodelujejo pri izvedbi projektnih aktivnosti.

PROJEKT SE VEŽE NA VSEBINE:
ustvarjalnost in kultura, IKT – digitalne kompetence in inovativni učni načrti

CILJI:

 • dijaki izkusijo ustvarjalne pristope k učenju,
 • razvijajo nov način raziskovanja,
 • razvijajo kulturno zavest in izostrijo občutek za družbene procese doma in na tujem,
 • učitelji uvajajo ustvarjalne pristope v pouk,
 • izmenjujejo primere dobre prakse, s katerimi obogatijo učni načrt,
 • uvajajo metode vrednotenja ustvarjalnosti.

REZULTATI:

 • spletna zbirka učnega gradiva,
 • zbirka smernic za vrednotenje ustvarjalnosti,
 • zbirka skodelic,
 • zbirka umetniških del (slike, risbe, posterji, dizajn),
 • projektna spletna stran,
 • aplikacija za pametni telefon.

UDELEŽENCI RAZVIJAJO VEŠČINE IN KOMPETENCE:

 • ustvarjalnost,
 • jezikovne veščine (materinščina, angleščina),
 • medosebne in medkulturne veščine,
 • veščine na področju IKT, družbenih medijev in mobilnih tehnologij.

Udeleženci izkusijo in živijo temeljne vrednote sožitja med narodi: strpnost,

odprtost, vključevanje, spoštovanje. Spoznavajo, kje in kako bodo v prihodnosti

lahko delovali kot izobraženi in ustvarjalni ljudje.

___________________________________________________________________

ŠOLSKO LETO 2018/19

Četrta in zadnja mednarodna dejavnost učenja je spet združila sodelujoče dijake in profesorje,

ki so se v skoraj dveh letih sodelovanja že kar spoprijateljili. Naslov tokratne dejavnosti je bil

Skodelica multimedije. Gostitelji so nas prisrčno sprejeli na sodobno opremljeni šoli, kjer se

izobražujejo bodoči oblikovalci in multimedijski tehniki. Na osnovi podatkov raziskave o simptomih

stresa med srednješolci so dijaki v mednarodnih skupinah pripravili gradivo za aplikacijo za smartphone.

Na ekskurzijah v Lizbono, Obidos in na obalo Atlantskega oceana so posneli gradivo za učne ure geografije.

Pripravili so načrt za diseminacijsko dejavnost, ki bo na vseh partnerskih šolah potekala v mesecu maju.

_______________________________________________________________________

Tretja mednarodna dejavnost učenja z naslovom Sodelica znanosti in podjetništva je potekala V Torinu v Italiji.

Gostitelji, dijaki in profesorji partnerske šole GMCA Torino so pripravili izjemno zanimiv program dejavnosti,

v katere so vključili tudi mestne organizacije in občinski svet. Tako so ptujski gimnazijci Anja, Samanta, Daša,

Miha, Rok, Aleksander in Aljaž sodelovali v mednarodnih skupinah pri pripravi učnega gradiva, izdelali

»Business model canvas« za svojo inovacijo, posneli gradivo za video o Torinu in si ogledali zmanenitosti mesta.

V času pred združitvijo Italije je bi Torino glavno mesto, zato se ponaša s kraljevo palačo (Palazzo Reale),

kraljičino palačo (Palazzo Madama) in zelo aristokratsko arhitekturo. V 20. stoletju je bilo mesto industrijsko

središče – ogledali smo si muzej FIAT, pa tudi primer torinske zgodbe o uspehu, povezane s kavo – muzej

podjetja LAVAZZA.

Torino je v tem času praznično okrašen, za kar poskrbijo mestni umetniki. Veliko dijakov in profesorjev v

projektu sodeluje že od samega začetka, zato so se med njimi stkale prave prijateljske vezi. Naš projekt je

»Evropa v malem«, kjer predstavljamo svoje države, predvsem pa sodelujemo, ustvarjamo in živimo skupaj.

……………………………………………………………………………………………………………..

M2 – mednarodno srečanje učiteljev v projektu Skodelica ustvarjalnosti

Mednarodno projektno srečanje z naslovom Vrednotenje ustvarjalnih pristopov je bilo namenjeno pregledu

dosedanjih projektnih dejavnosti, ovrednotenju dejavnosti razširjanja dejavnosti ter učinka na sodelujoče.

Dogodka sta se udeležila dva učitelja iz Italije, Grčije in s Portugalske. Da bi lahko ustvarjalnost kar najbolje

prepoznali, vzpodbujali in tudi vrednotili pri delu v razredu, so učitelji sodelovali v delavnici z naslovom

Ustvarjalni um, ki jo je pripravila in vodila Darja Rokavec. Načrtovali smo pripravljalne dejavnosti za

srečanje v Turinu (19. – 23. 11. 2018) ter izvedbo srečanja. Dijaki Gimnazije Ptuj so predstavili svoj

»start-up« izdelek, cikorijo.

Učitelji so urejali uradno spletno stran projekta. V popoldanskem času so se družili ob skodelici kave

(1. oktober je mednarodni dan kave), si ogledali Ptujsko goro, etnografski muzej v Halozah, srečali pa so se

tudi s Petrom Vesenjakom in Heleno Ajdnik, ki sta jim predstavila zgodovino kavarništva na Ptuju.

Na festivalu Ptujske zgodbe o kavi sodeluje in bo v prihodnosti sodeloval tudi naš projekt.

____________________________________________________________________

ŠOLSKO LETO 2017/18

Razširjanje projektnih rezultatov

Projekt Skodelica ustvarjalnosti se bliža polovici, in tako je nastalo že ekaj rezultatov projektnih dejavnosti.

Dijaki, vključeni v projekt, so predstavili »skodelice  prijateljstva« in opisali dejavnost, v kateri so nastale.

Projektni tim učiteljev je predstavil učni material, za katerega so uporabili ustvarjalne pristope: učne priprave

za pouk svetovne književnosti in angleščine ter video gradivo za pouk zgodovine, umetnostne zgodovine in

svetovne književnosti. Ti rezultati so v celoti delo dijakov v mednarodnih projektnih skupinah. Predstavili so

tudi plakate, katerih rdeča nit je skodelica kave ali čaja.

Namen dejavnosti je učitelje na šoli seznaniti z možnostjo uporabe ustvarjenega gradiva pri pouku.

________________________________________________________________________

Erasmus+ projekt Skodelica ustvarjalnosti – druga mednarodna dejavnost učenja, Kavala, Grčija

V dneh med 16. in 20. aprilom 2018 se je šest dijakov in dva spremljevalna učitelja iz vsake partnerske šole

udeležilo dejavnosti z naslovom Skodelica zgodovine in umetnosti. V mednarodnih skupinah smo ustvarjali učno

gradivo za zgodovino, zgodovino umetnosti in svetovno književnost. Gostitelji, šola 6 GEL Kavalas, so pripravili

izjemno zanimiv program in nas popeljali po pokrajini, ki se imenuje Vzhodna Makedonija in se ponaša s antičnimi

spomeniki iz helenističnega obdobja. Tako smo obiskali arheološke muzeje, v amfiteatru antičnega mesta Philippi,

ki je bilo pred dvema letoma uvrščeno na UNESCO seznam kulturne dediščine, pa smo snemali prizor iz Sofoklejeve

drame Antigona v šestih jezikih. Dijaki so izmenjali »skodelice prijateljstva«, katere so ustvarjali od prvega srečanja na Ptuju.

Za učno uro so v mednarodni skupini uporabili gradivo o Ivani Kobilci in slikah Kofetarica in Poletje. Poletno je bilo tudi vreme v

Kavali ter na otoku Thassos, kjer smo preživeli eno popoldne. V Kavali je bilo našemu projektu posvečeno kar nekaj medijske pozornosti,

saj je mednarodno sodelovanje za šole v mestu zelo pomembno.

Projektna skupina na Gimnaziji Ptuj, prijaviteljici projekta, pred vsakim projektnim srečanjem zavzeto pripravlja gradivo, tako da dijaki Miha,

Rok, Aleksander, Daša, Samanta in Anja aktivno sodelujejo pri vseh dejavnostih. Spremljevalna učitelja – tokrat sta bila Branimir Rokavec in Aleksandra Pal –

pa del srečanja namenita posvetom učiteljev o diseminaciji, poročilih in uporabi projektnih rezultatov.

Gimnazija Ptuj, 12. – 16. 2. 2018

V tem tednu Gimnazija Ptuj gosti prvo mednarodno dejavnost učenja. Dijaki partnerskih

šol so zelo zaposleni: v literarni delavnici so pripravljali učno uro z besedili, povezanimi z

napitki, urejali so rezultate raziskave ter se v pravi zimski idili odpravili na snemanje

geografskih značilnosti Slovenije. Portugalska skupina nas je presenetila z domiselnimi

skodelicami, na Ptujskem gradu pa je potekala nadvse živahna delavnica za učno uro

zgodovine: življenje v srednjem veku.

_______________________________________________________________

3. december slovenski muzeji in galerije poimenujejo Ta veseli dan kulture in ponudijo brezplačne oglede vsem

obiskovalcem. Člani projektne skupine, ki pripravljamo zgodovinski del srečanja na Ptuju, smo zato sončno

nedeljo izkoristili za načrtovanje prizorov pred pisanjem snemalne knjige. Ptujski grad je vreden ogleda

tudi za domačine!

_______________________________________________________________

V Torinu smo se prvič srečali vsi učitelji, ki sodelujemo v projektu. Pregledali smo načrt dela, zastavljene cilje

in načrtovane dejavnosti. Koordinatorica projekta je predstavila angleščino kot delovni jezik,

portugalski koordinator, Luis Militao, pa uporabo multimedije v projektu.

Gostitelji, profesorji na šoli Luigi Casale, so nas nadvse gostoljubno sprejeli. V popoldanskih urah so nas

popeljali po Torinu, kjer smo lahko videli znamenitosti iz preteklosti, pa tudi zanimive primere sodobne

ustvarjalne dejavnosti. V duhu projektnega naslova so nas povabili na kavo ali vročo čokolado v najstarejšo

kavarnico Al Bicerin, ustanovljeno leta 1763.

Srečali smo se tudi z dijaki, ki bodo sodelovali v projektu in se že veselijo srečanja na Gimnaziji Ptuj.

______________________________________________________________________________________________________________________________

V nedeljo, 1. oktobra, smo si ogledali razstavo v Dominikanskem samostanu.

Nastala je v sklopu dejavnosti festivala Ptujske zgodbe o kavi. Srečali smo se

z gospo Heleno Ajdnik iz podjetja Kreativus, s katerim bomo sodelovali v našem projektu.

1. oktober je svetovni dan kave.

S projektom smo seznanili tudi širšo javnost.

V projektu sodelujejo dijaki Rok Mesarič, Miha Vindiš, Aleksander Štumberger,

Aljaž Marinič, ter dijakinje Anja Molnar, Samanta Škrabl in Daša Stanka Mogu.

 


 

(Visited 100 times, 1 visits today)