PROGRAM JE NAMENJEN aktivnim športnikom, ki želijo uskladiti svoje športne obveznosti in gimnazijski program in se kvalitetno pripraviti, da uspešno opravijo maturo.

VPIS v športni oddelek  Gimnazije Ptuj je možen s končano devetletno osnovno šolo in izkazano športno kategorizacijo (zdravniško potrdilo, potrdilo nacionalne panožne zveze, potrdilo o članstvu v klubu, izjava trenerja).

Za vpis v športni oddelek je potrebno do 4. 3. 2024 oddati dokumentacijo;

– Potrdilo nacionalne športne panožne zveze  PDF

– Izjava trenerja  PDF

– Potrdilo osebnega oz. šolskega zdravnika  (izda zdravnik)

Dokumentacijo lahko pošljete po pošti (Gimnazija Ptuj, Volkmerjeva cesta 15) s pripisom »dokumentacija za športni oddelek« ali oddate osebno.

(Visited 3.529 times, 1 visits today)