V okviru predmetnih področij organiziramo tabore, ki potekajo na različnih lokacijah izven šole.

NEMŠČINA

Priprava na nemško jezikovno diplomo / DSD (Deutsches Sprachdiplom)

FILOZOFSKI TABOR

Tabor organizira profesorica filozofije Vida Otič.

PEVSKI TABOR

Ponavadi se izvede v oktobru. Pripravlja ga profesorica glasbe in zborovodkinja Jožica Lovrenčič Lah s korepetitorko, profesorico angleščine in pevko Romano Zelenjak. Tabor je namenjen spoznavanju članov in pripravi programa za tekoče šolsko leto.

MATEMATIČNI TABOR

Pripravljajo ga profesorji matematike, pri tem pa se povezujejo tudi z gimnazijami v okolici.

ŠPORTNI TABORI

Športne tabore pripravljajo in organizirajo profesorji športne vzgoje.
Organizirajo zimski športni tabor za športnike 1. in 2. letnikov (smučanje) in letni športni tabor za športnike 3. letnikov (vodne aktivnosti). Organiziran je tudi smučarski tabor za dijake splošnih oddelkov.

(Visited 379 times, 1 visits today)