Izobraževanje v programu umetniške gimnazije traja 4 leta in se konča z uspešno opravljeno splošno maturo. Predmetnik je prilagojen  s strokovnimi izbirnimi predmeti a še zmeraj z dovolj splošnih predmetov, da lahko dijaki opravijo maturo iz prav  vseh splošno izobraževalnih  predmetov, če to želijo.

 

Likovna smer

Izvedbeni predmetnik za program umetniška gimnazija – likovna smer je oblikovan tako, da dobijo dijaki dovolj splošnega znanja, potrebnega za uspešno opravljanje splošne mature (enako kot v programu splošne gimnazije), s strokovnimi predmeti (risanje in slikanje, likovna teorija, umetnostna zgodovina, predstavitvene tehnike, bivalna kultura, plastično oblikovanje …) pa se usposobijo za razumevanje in poznavanje likovnih področij.  Izobraževanje po tem programu daje dijakom kvalitetne osnove za študij na programih, ki jih izobrazijo za likovne pedagoge, arhitekte, modne, grafične, notranje, tekstilne, vizualne, industrijske in spletne oblikovalce ali oblikovalce  gledališko filmske scene in opreme.… dekoraterje, restavratorje, kustose, tudi slikarje, kiparje, grafike, likovne kritike…

Hkrati jim program daje dovolj široko znanje, da lahko nadaljujejo svojo izobraževalno pot tudi na drugih področjih – fakultetah, enako kot dijaki splošne gimnazije in športnega oddelka.

Za SPLOŠNO MATURO v izbirnem delu  izbirajo med splošnimi predmeti, lahko pa izberejo strokovni predmet likovna teorija.

Posebni VPISNI  pogoj predstavlja uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti.

 

Preizkus likovne nadarjenosti

Prijavnica na preizkus likovne nadarjenosti

 

Brezplačne priprave za preizkus likovne nadarjenosti

Prijavnica za pripravo na preizkus likovne nadarjenosti

 

PREDMETNIK

 

Smer gledališče in film

Umetniška gimnazija – smer gledališče in film je oblikovana tako, da se po  gimnazijskem programu pripravljajo na splošno maturo, ki predstavlja pogoj za vpis v univerzitetne študijske programe.

Hkrati pa jim omogoča uvajanje v gledališko in filmsko  umetnost, doživljanje umetniških izkušenj, ustvarjanje, poustvarjanje in pridobivanje teoretičnih znanj s področij gledališča, sodobnega plesa, videa in filma. Namenjen je dijakom, ki jih privlači govorno in  telesno odrsko izražanje in  izražanje skozi filmski medij. V strokovnem delu predmetnika  1. in 2. letnika dijakom nudi temeljna znanja in veščine s področja gledališča in filma, v 3. in 4. letniku pa, odvisno od odločitve dijaka, poglobljeno spoznavanje enega ali drugega področja.

Kljub umetniškim vsebinam pa program ni namenjen izključno študiju igralstva ali režije. V programu  bodo našli dovolj znanja s področij jezikoslovja in  humanistike in  v strokovnih predmetih (umetnost govora, gib, video in film, zgodovina in teorija  gledališča in filma) tudi vsi, ki želijo postati scenaristi, spretni govorci, učinkoviti učitelji in pedagogi, kritični novinarji, prepričljivi moderatorji, politiki, influencerji… ali tisti, ki se v gimnazijskem času želijo samo bolj intenzivno posvetiti umetniški gledališko – filmski poti  in nadaljevati  svojo izobraževalno pot  na drugih področjih – fakultetah, enako kot dijaki splošne gimnazije in športnega oddelka.

Za SPLOŠNO MATURO v izbirnem delu  izbirajo med splošnimi predmeti, lahko pa izberejo strokovni predmet zgodovina in teorija gledališča in filma.

PREDMETNIK

(Visited 5.702 times, 1 visits today)