UNESCOVI ASP-projekti    
UNESCO poslanstvo in UNESCO vizijo uresničujemo na naši šoli v številnih dejavnostih v okviru pouka in v izvenšolskih ter projektnih aktivnostih. Članstvo v mreži UNESCO šol barva našo gimnazijo v šolo, ki gradi na medkulturnem dialogu s poudarkom na človekovih pravicah in demokraciji, jo usmerja po poti medsebojnega sodelovanja in k skrbi za trajnostni razvoj. Dijaki in profesorji Gimnazije Ptuj sodelujemo v različnih aktivnostih nacionalne in svetovne UNESCO mreže šol.

—————  UNESCO ASP mreža šol —————

učiti • biti učiti • znati učiti • vedeti učiti • sodelovati

UNESCO ASP ŠOLA

demokracija • človekove pravice • navigator miru • medkulturni dialog • strpnost • toleranca • sodelovanje

UNESCO ASP ŠOLA

kulturna • naravna • dediščina • varovanje planeta

UNESCO ASP ŠOLA

solidarnost • prostovoljstvo

——————————————————-

UNESCO Slovenija

http://www.unesco.si/

http://www.arhiv.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/unesco/

http://whc.unesco.org/en/statesparties/si

UNESCOVO ASP-središče Ptuj-povezava    

UNESCO ASP središče Ptuj ima sedež na Gimnaziji Ptuj. Povezovanje zavodov v središču je namenjeno boljši organizaciji nacionalne mreže, lažjemu informiranju in skupnemu načrtovanju in povezovanju znotraj središča.

 

UNESCO ASP središče združuje poleg Gimnazije Ptuj še:

 

(Visited 182 times, 1 visits today)