Od našega odnosa do globalnih izzivov danes, je odvisen svet v katerem bomo živeli jutri.

V sodelovanju z društvom Humanitas smo že tretjič izpeljali 3 urne delavnice za dijake 1. letnikov na temo klimatskih sprememb. Delavnice so bile zasnovane interaktivno in proaktivno. V delavnicah so dijaki skozi izkustvene aktivnosti naslavljali globalne izzive današnjega sveta. Spoznali so aktualne posledice klimatskih sprememb in iskali načine, kako s spreminjanjem sebe in svojega ravnanja lahko prispevajo k spremembam.

Podnebne spremembe in proizvodnja hrane, način življenja, odpadki, ki jih ustvarjamo, voda, ki jo porabimo, prevoz, ki ga uporabljamo, embalaža, ki jo kupujemo… so izjemno povezani. Na vse nimamo vpliva, z upoštevanjem veliko vidikov pa lahko vsak posameznik s spreminjanjem svojega načina življenja pomembno vpliva na podnebje.

Dijaki so se naučili, da svet deluje soodvisno in kot pravi Vanessa Andreotti, strokovnjakinja s področja globalnega učenja: »Vsi smo del problema in vsi smo del rešitve.«.

Prejeli so tudi vezalko Povezovalko in s podpisom potrdili, da se zavezujejo k odgovornemu ravnanju, ki bo prispevalo, da bo dobro zate, zame, za svet.

Za zaključek so jih dijakinje Kluba dijakinj in dijakov globalnega učenja GimPtuj povabile, da se s svojimi idejami pridružijo akcijam kluba. Klub je nastal kot proaktivna skupina motiviranih dijakinj in dijakov na osnovi delavnic iz preteklega šolskega leta.

(Visited 21 times, 1 visits today)