TEDEN GLOBALNEGA UČENJA natisni E-pošta

 

TGU 2017 POSVEČEN CILJEM TRAJNOSTNEGA RAZVOJA


V Sloveniji že enajsto leto poteka Teden globalnega učenja v organizaciji SLOGA , platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.  V tem tednu v številnih evropskih državah potekajo dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti. Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem znotraj organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.

Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2017 so cilji trajnostnega razvoja, ki jih je 193 držav sprejelo 25. septembra 2015. Novi globalni cilji (imenovani tudi Agenda 2030 za trajnostni razvoj), ki jih bomo vsi skupaj skušali doseči do leta 2030, so univerzalni in vključujejo vse države, tudi Slovenijo. Cilji so zelo optimistični in ne bo jih zlahka doseči . Posebnega pomena je sodelovanje, saj živimo v globalni soodvisnosti, kjer naša dejanja vplivajo na življenje ljudi v drugih delih sveta in obratno.

Prizadevanjem v Tedna globalnega učenja se pridružujemo tudi na Gimnaziji Ptuj. Potekale bodo številne tematske dejavnosti pri pouku naravoslovja, družboslovja, jezikoslovja, pri razrednih urah in knjižničnem klubu. Knjiga Lučke Kajfež Bogataj z naslovom  Planet, ki ne raste, se s svojo vsebino navezuje tako na cilje gimnazijskega kurikula  kakor tudi na cilje trajnostnega razvoja in  je izhodišče za dejavnost, ki smo jo poimenovali Življenje na »planetu, ki ne raste«.

 

Na Gimnaziji Ptuj pa si prizadevamo uresničevati cilje Tedna globalnega učenja in Agende 2030 za trajnostni razvoj vse leto pri pouku in obšolskih dejavnostih s sporočilom »TUDI TI SI DELČEK ISTEGA SVETA«.

Teden globalnega učenja na Gimnaziji Ptuj.

 

Vir: SLOGA

Darja Rokavec, Jelka Kosi, Anita Ekert