MEDNARODNI DAN SVETLOBE natisni E-pošta

Mednarodni dan svetlobe obeležujemo 16. maja.

Življenje brez svetlobe nam je nepredstavljivo. Omogoča nam osnovno orientacijo v prostoru in tudi v času. S svetlobo vidimo, pošiljamo in prejemamo informacije, raziskujemo, pripravljamo hrano, se igramo, ustvarjamo ... Je sestavni del naše kulture, umetnosti in seveda znanosti. Svetlobo raziskujemo in s svetlobo raziskujemo, pojasnjujemo, dokazujemo ...

Prva knjiga z zapisom raziskovanja svetlobe je iz leta 1015. Napisal jo je Ibn Al-Haytham in ima naslov Optika.

Na svetlobo je znanost najprej gledala kot na valovanje. Konec 19. st. je J. C. Maxwell ugotovi, da gre za elektromagnetno valovanje, ki za svoje širjenje ne potrebuje snovi. Vendar valovni opis svetlobe ne pojasni sodelovanje svetlobe s snovjo (fotoefekt), zato se že nekaj let kasneje pojavi tudi delčni opis svetlobe s fotoni. Od začetka 20. stoletja naprej ima svetloba dvojno naravo: valovno in delčno. V Einsteinovi splošni teoriji relativnosti svetloba postane neločljiv del časa in prostora in hkrati mejnik našega dojemanja obojega.

Več o mednarodnem dnevu svetlobe lahko preberete na spletni strani UNESCO šol:

https://www.unesco-sole.si/aktualno/international-day-of-light.html

Za zaključek še misel, ki jo je zapisal Og Mandino: “Ljubil bom svetlobo, ker mi kaže pot, ampak prenesel bom tudi temo, ker mi pokaže zvezde.”

 

Jasmina Jančič