Prijava k splošni maturi in k posameznemu izpitu jesenskega roka splošne mature 2018 natisni E-pošta

Vsi, ki želite opravljati splošno maturo, popravni izpit, zviševati oceno ali opravljati posamezni izpit (dodatni predmet) splošne mature v jesenskem izpitnem roku 2018, se morate najkasneje do 12. julija 2018 prijaviti pri tajnici ŠMK Renati Merc Furman.

Ustrezno prijavnico kupite v knjigarni ali jo poiščete na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport in jo natisnete. Dijaki Gimnazije Ptuj delno izpolnjeno prijavnico dobite pri tajnici ŠMK.

Kandidati, ki opravljate poklicno maturo in se boste prvič prijavili k opravljanju posameznega izpita splošne mature, morate ob prijavi predložiti fotokopijo spričevala 3. in 4. letnika.

Kandidati, ki do 12. julija še ne boste izpolnjevali pogojev, morate do 20. avgusta 2018 predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature oziroma posameznega izpita splošne mature (fotokopijo spričevala 4. letnika). Če spričeval ne boste predložili, ne boste mogli pristopiti k opravljanju izpita.

Če pogojev ne boste izpolnjevali ali se boste iz kakšnega drugega razloga odločili, da k opravljanju mature ne boste pristopili, se do 20. avgusta 2018 pri tajnici ŠMK pisno odjavite od jesenskega roka splošne mature. V nasprotnem primeru boste v sistemu vodeni, kot da ste opravljali maturo in ste pri posameznem izpitu dosegli 0 točk.

Kandidati, ki nimate statusa dijaka oziroma boste opravljali maturitetne izpite kot 21-letniki, morate ob prijavi predložiti fotokopijo potrdila o plačilu izpitov. CENA MATURITETNEGA IZPITA IN NAVODILA