Začetek pouka natisni

Začetek pouka bo 1. septembra 2011,

ob 8.00 za 1. in 2. letnike:

- za 1. letnike v kulturni dvorani, za 2. letnike v učilnicah po objavljenem razporedu v avli šole

in  ob 9.30

- za 3. in 4. letnikev učilnicah po objavljenem razporedu v avli šole.